AVG in het mkb

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Je hebt er vast al van gehoord. Dit is de Europese privacywet waar iedere organisatie zich aan moet houden. Met ingang van 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dit geldt dus voor iedere organisatie, groot of klein, die persoonsgegevens verwerkt en daarvoor zelf het doel en de middelen bepaalt. Denk daarbij aan bedrijven, overheidsinstanties, stichtingen en kleine zelfstandigen. Het is daarom belangrijk dat je als ondernemer goed voorbereid bent op deze nieuwe wetgeving en hiervoor de nodige maatregelen treft. Dit niet alleen omdat de wet dit van je vraagt, maar ook in het belang van je afnemers. Zij zullen het belangrijk vinden dat er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan. Privacy is tenslotte een grondrecht van ons allemaal.

Hieronder vind je het door ons samengestelde AVG-ready Maximum pakket en losse AVG-documenten die je helpen om de AVG toe te passen binnen jouw organisatie. 
 

AVG-pakket*

AVG-ready Maximum
€ 150,00* € 119,99*
Het AVG-ready Maximum pakket is een uitgebreid AVG-pakket. Het pakket bevat een compleet stappenplan met bijbehorende documenten en overeenkomsten.

AVG-documenten*

AVG-0 meting
€ 10,00*
De AVG-0 meting kan worden gebruikt om een goed beeld te krijgen van de persoonsgegevens die jouw organisatie vastlegt en de organisatorische en technische maatregelen rond deze gegevens.
Het cookiebeleid gebruik je op de website van jouw organisatie. Het cookiebeleid maakt duidelijk hoe cookies worden ingezet en hoe gegevens worden gedeeld en beschermd in relatie tot de website.
Het formulier registratie datalek is een hulpmiddel om incidenten rondom persoonsgegevens overzichtelijk te registreren en te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Met de geheimhoudingsverklaring leg je de afspraken vast met leveranciers of betrokken partijen die inzage hebben in persoonsgegevens van jouw organisatie.
De instructie melden datalek geeft informatie over (mogelijke) datalekken en de te verstrekken informatie op het moment dat er sprake is van een datalek binnen jouw organisatie.
Het privacy- en beveiligingsbeleid maakt duidelijk hoe jouw organisatie gegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt in relatie tot de product- of dienstverlening.
De privacyverklaring website maakt duidelijk hoe gegevens worden verzameld, gebruikt, gedeeld en beschermd in relatie tot de website van jouw organisatie.
Met het Stappenplan AVG in het mkb koop je een compleet stappenplan voor de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming binnen jouw organisatie.
Met de verwerkersovereenkomst leg je de afspraken vast tussen de verwerkersverantwoodelijke en de (sub)verwerker vast.
Verwerkingsregister
€ 25,00*
Met het verwerkingsregister registreer je de persoonsgegevens die binnen jouw organisatie worden verwerkt. Het biedt de mogelijkheid om de volgens de AVG verplichte vastleggingen te doen.
De voorbeeldbrief melding datalek betrokkene is een standaardbrief die kan worden gebruikt in het geval er een datalek gemeld moet worden aan betrokkenen.
* Voor het AVG-ready pakket en de losse documenten geldt dat het zo kan zijn dat je tijdens het uitwerken van het Stappenplan AVG in het mkb moet concluderen dat je externe hulp moet inschakelen van bijvoorbeeld een jurist of AVG-specialist. Dit om bedrijfsspecifieke zaken rondom privacy te analyseren en op te lossen. Het is altijd van belang om het door ons aangeboden pakket en de documenten als hulpmiddelen te zien. Het pakket en de documenten ondersteunen, bij goed gebruik, om jouw organisatie AVG-ready te krijgen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.