AVG in het mkb

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Je hebt er vast al van gehoord. Dit is de Europese privacywet waar iedere organisatie zich aan moet houden. Met ingang van 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dit geldt dus voor iedere organisatie, groot of klein, die persoonsgegevens verwerkt en daarvoor zelf het doel en de middelen bepaalt. Denk daarbij aan bedrijven, overheidsinstanties, stichtingen en kleine zelfstandigen. Het is daarom belangrijk dat je als ondernemer goed voorbereid bent op deze nieuwe wetgeving en hiervoor de nodige maatregelen treft. Dit niet alleen omdat de wet dit van je vraagt, maar ook in het belang van je afnemers. Zij zullen het belangrijk vinden dat er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan. Privacy is tenslotte een grondrecht van ons allemaal.

Hieronder vind je het door ons samengestelde AVG-ready Maximum pakket en losse AVG-documenten die je helpen om de AVG toe te passen binnen jouw organisatie.