Weergave:
 


Bezig met laden...
Met het Stappenplan AVG in het mkb koop je een compleet stappenplan voor de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming binnen jouw organisatie.
AVG-0 meting
€ 10,00*
De AVG-0 meting kan worden gebruikt om een goed beeld te krijgen van de persoonsgegevens die jouw organisatie vastlegt en de organisatorische en technische maatregelen rond deze gegevens.
Verwerkingsregister
€ 25,00*
Met het verwerkingsregister registreer je de persoonsgegevens die binnen jouw organisatie worden verwerkt. Het biedt de mogelijkheid om de volgens de AVG verplichte vastleggingen te doen.
Het privacy- en beveiligingsbeleid maakt duidelijk hoe jouw organisatie gegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt in relatie tot de product- of dienstverlening.
Het cookiebeleid gebruik je op de website van jouw organisatie. Het cookiebeleid maakt duidelijk hoe cookies worden ingezet en hoe gegevens worden gedeeld en beschermd in relatie tot de website.
De privacyverklaring website maakt duidelijk hoe gegevens worden verzameld, gebruikt, gedeeld en beschermd in relatie tot de website van jouw organisatie.
De instructie melden datalek geeft informatie over (mogelijke) datalekken en de te verstrekken informatie op het moment dat er sprake is van een datalek binnen jouw organisatie.
Het formulier registratie datalek is een hulpmiddel om incidenten rondom persoonsgegevens overzichtelijk te registreren en te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Met de verwerkersovereenkomst leg je de afspraken vast tussen de verwerkersverantwoodelijke en de (sub)verwerker vast.
Met de geheimhoudingsverklaring leg je de afspraken vast met leveranciers of betrokken partijen die inzage hebben in persoonsgegevens van jouw organisatie.
De voorbeeldbrief melding datalek betrokkene is een standaardbrief die kan worden gebruikt in het geval er een datalek gemeld moet worden aan betrokkenen.

* Voor alle pakketten en documenten geldt dat het zo kan zijn dat je tijdens het uitwerken van het Stappenplan AVG in het mkb moet concluderen dat je externe hulp moet inschakelen van bijvoorbeeld een jurist of AVG-specialist. Dit om bedrijfsspecifieke zaken rondom privacy te analyseren en op te lossen. Het is altijd van belang om de door ons aangeboden pakketten en documenten als hulpmiddelen te zien. De pakketten en documenten ondersteunen, bij goed gebruik, om jouw organisatie AVG-ready te krijgen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.